Boekenweek

Wat bezielt ’n schrijver in de boekenweek

Besluit uiteindelijk wat ’n passend plot leek

Gefascineerd uit ’t raam van de coupé keek

Waar zicht en tijd in sneltreinvaart verstreek

Passagiers reizen gratis, lezen het zelfde boek

De dichter droomt dit vers in de boekenweek.

WilmArt ☆ 2019