Sneeuw

Gedichten

Even ligt de wereld stil

Na ‘t Sinterklaas gedruis

Zachte vlokken dwarrelen naar beneden

Aarde bekleed met een wit donzen deken

Even nog is de wereld stil

Tot ‘t komende Kerst rumoer

Kleurig verlichte straten gevuld

Met koophysterisch massatumult

Even lag de wereld stil.

 

Wilma Willemsen 12-12-2017