Ziel en Zaligheid

Gedichten

Heden herdenken we alle zielen, die ons in de dood zijn voorgegaan

Door ziekte of oorlog wreed ontvallen, in liefde steken we lichtjes aan

Gestorven is ieder gelijk, geen denken aan verleden heden of morgen

Heiligen vertoeven in ‘t hemelrijk, verlost van pijn en aardse zorgen

Zielen die rond dolen gevangen in witte gewaden vergeten ons niet

Ruw hun levens ontnomen, verkeren ze in angst woede en verdriet.

Wilma Willemsen 01-11