Tijd…

Tijdloze Verzen

Lang geleden toen tijd nog niet bestond

Leefde men vrij van stress en gezond.

Er was geen klok om op te kijken

Met wijzers die de tijd deden verstrijken.

Tijd werd niet verdreven, verspild of gedood

Iedereen zorgde voor elkaar en ’t dagelijks brood.

Men kon de tijd niet nemen, vragen, aan zich binden

Tijd verliezen of nog een gaatje in de agenda vinden.

Gezelligheid en liefdadigheid kenden geen tijd

Lijden en sterven leken soms ’n eeuwigheid.

De tijd gaat snel

Gebruikt hem wel.

Moderne tijd wordt in geld gemeten

Voltooid leven beslist door geweten.

Bezint, eer ge begint …

De wijzers verplicht een uur verzet

Vandaag vroeger of later naar bed.

Het zal mijn tijd wel duren

Me ‘biologische klok’ heeft kuren.

Einde der tijden zal zeker komen

Ik heb vast ’n enkeltje Tijdloos genomen.

 

Gedicht en Foto van

Wilma Willemsen