Sterren

Bronnen

Lang geleden straalden er zeven kleuren sterren aan de hemel. Ze stonden ieder op zichzelf en waren toch sterk met elkaar verbonden. Ze voelden zich zalig en veilig geborgen, binnen hun blauw omhullende mantel en verlangden dat dit eeuwig zo zou duren. Toch wisten ze dat heel ver weg iets was waar ze regelmatig naar toe getrokken werden.

Zo gebeurde het dat op een zeker moment de ster met de violette kleur werd aangetrokken door een violet stralend lichaam. Als mens geboren , begreep hij later dat hij geïncarneerd was als mens. Door zijn kleur kon hij waar hij vandaan kwam maar niet loslaten en voelde heimwee naar zijn veilige plek in de kosmos en naar de andere sterren.

Op aarde trok hij zich vaak terug in stilte en met mensen die ook zijn kleur hadden. Hij begreep vaak niet wat zijn ouders van hem verlangden en van het zoeken naar zijn bestemming raakte hij erg verward en onzeker .Toch vond zijn omgeving hem heel bijzonder en ’n beetje mysterieus, maar men begreep niet dat wat hij uitstraalde, juist dat stukje was wat hij niet kon loslaten.

Er waren ook zoveel dingen die nieuw voor hem waren. Hij ontdekte dat er naast de verschillen in kleur ook mannelijke en vrouwelijke energieën bestonden die ieder een eigen lichaam hadden. Hij begreep nu ook dat hij onbewust gekozen had in dit leven als vrouw geboren te worden.

Wilma Everdina werd zij genoemd en gedoopt om alles middels God te laten verlopen. Het kostte haar veel innerlijke strijd en tijd de aardse wetten en normen te leren hanteren en vooral de zin van dat alles kon zij maar niet bevatten. Toch wist zij dat zij juist hier op aarde haar universele kennis en wijsheid moest leren vorm geven en uitdragen.

Na jaren van tweestrijd in haar kwetsbare positie wist zij langzaam maar zeker uitdrukking te geven aan haar kleur violet in dit leven en straalt vrede, liefde en zorg uit als levensdraad. Af en toe in strijd of harmonie met de kleur in andere mensen vertegenwoordigd. De universele verbondenheid wordt versterkt door het besef dat we allemaal broeders en zusters zijn die vreedzaam naast elkaar kunnen leven op aarde.

Ze weet dat wanneer ze haar kleur in dit bestaan volledig heeft geleefd, geïntegreerd en getransformeerd, ze weer opgenomen zal worden door het witte licht en geprojecteerd als stralende ster aan de hemel, wachtend op een nieuwe kleur en bestemming op aarde.

En haar ziel leefde nog lang en gelukkig iedere keer in een andere kleur.

 

Biografisch sprookje van Wilma Willemsen 2016